We besteden instinctief aandacht aan elke vorm van sexualiteit