Von Restorff effect

We besteden automatisch aandacht aan dingen die totaal anders zijn